15 Nisan 2017 günü toplanan Olağan Genel Kurulu,

Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği Derneğinin feshi kararını almıştır.

Dernek halen tasfiye halindedir.